Jogszabály gyűjtemény

Módosult a Vhr.

7/2010. (II. 2.) FVM rendelete
a vad védelméril, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
módosításáról


1996. évi LV. törvény a vad védelméről, egységes szerkezetben a 2007. évi XVI. törvénnyel és a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM , 56/2005. (VI.25.) és 42/2006 (V. 31.) FVM rendelettel.

A földművelési és vidékfejlesztési miniszter a vadászvizsga tartalmi feltételeiről és a vizsgaszabályzatról

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet
az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

141/2009. (X. 29.) FVM rendelet
az elejtett vad jelöléséről, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételeiről

Hatályon kívül!

9/2002. (I. 23.) FVM rendelet a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet az 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól.

42/2006. (V. 31.) FVM rendelet

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

Fegyver átadás-átvételi bejelentő lap

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

1997. évi XLVI. törvény az Országos Magyar Vadászkamaráról

Az Országos Magyar Vadászkamara Alapszabálya

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK RENDELETE
(2004. április 29.)
az élelmiszer-higiéniáról

54/2005. (XI. 18.) BM-FVM együttes rendelet