AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSÁNAK neve: Nom DU TITULAIRE DU CERTIFICAT:

Állampolgársága: Nationalité:

Útlevelének adatai (száma, állam): Données de son passeport (numéro, État):

........................... db lőfegyvernek …………. db lőszernek Magyarországra      történő      behozatalára      (kivitelére, átszállítására) vadászat (sport egyéb) céljából. Pour I'importation  (exportation,  transit)  en Hongrie  de ........................(nombre) d'armes et de………(nombre) de munitions pour le chasse (sports et autre)

…………………………………………………….

Kiállító hatóság megnevezése

Dénomination de l'autorité délivrant ce certificat Szám:................                                            Sorszám:........... No:................                                              No. d'ordre:........