Sorszám: .............................................

 

VIZSGABIZONYÍTVÁNY

 

Igazolom, hogy ...................................................................................................................................................... (név) ......................................................................................................................................................................... (szül. hely) .......................................................................................................................................................................... (szül. idő) ......................................................................................................................................................................... (lakóhely) a ................................................................................................................................................Rendőr-főkapitányságon

- golyós (huzagolt csövű hosszú) lőfegyver

- sörétes (huzagolatlan csövű hosszú) lőfegyver

- marok (rövid) lőfegyver megszerzéséhez és tartásához

- forgalmazási tevékenység végzéséhez

előírt elméleti és gyakorlati vizsgát eredményesen letette (a nem kívánt rész törlendő).

 

 

Kelt: ...................................................................... év ............. hó ........... nap.

 

P. H.

 

………………………………….

bizottság elnöke

 

 

…………………………….                                               …………………………….

bizottsági tag                                                                            bizottsági tag