| Iktatószám:        ٱٱٱ/l-ٱٱٱٱٱٱ /ٱٱٱٱ / ٱٱٱٱ

KÉRELEM

db Sörétes lőfegyver

db Golyós lőfegyver

db Marok lőfegyver

db Légfegyver 7,5 joule feletti

db Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti

db Gáz- és riasztófegyver

 

..........................................      célból   történő   megszerzésére   és   tartására   (viselésére)   szóló   engedély kiadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)

 

A KÉRELMEZŐ ADATAI

 

Statisztikai jel:           ٱٱٱٱٱٱٱٱ     Cégbejegyzés/váll, ig. száma:................................................

Megnevezés:....................................................................................................................................

 Székhely:........................................................................................................................................

Telephely:........................................................................................................................................

Tevékenység helye (tárolóhely):...........................................................................................................

Levelezési cím:..................................................................................................................................

 Tel:..............................................................................

E-mail:...........................................................................

 

Kelt:..................................., ............év..........................hó............nap.

 

 

P. H.

 

…………………………………

cégszerű aláírás

Mellékletek:     

………….lap a vezető tisztségviselőkről/tevékenységért felelős vezetőkről

………….lap az alkalmazottakról

………….db orvosi igazolás

………….db jártassági igazolás

 

A cégbírósági bejegyzés/vállalkozói igazolvány csak bemutatásra.

 

 

                                                                                                                     Személyi azonosító:

Vezető tisztségviselő/tevékenységért felelős vezető                         ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

Családi és utónév:.............................................................................................................................

Születési név:...................................................................................................................................

Születési hely, idő:.............................................................................................................................

Anyja születési neve:.........................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:.......................................................................................

száma:....................................................................................

Állampolgárság:................................................................................................................................

Ország:............................................................................................................................................

Lakóhely (irányítószámmal):.................................................................................................................

Tartózkodási hely (irányítószámmal):.....................................................................................................

 

 

P. H.

 

 

……………………………………….

cégszerű aláírás

                                                                                                          Személyi azonosító:

Alkalmazott adatai                                                                       ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

Családi és utónév:.............................................................................................................................

Születési név:...................................................................................................................................

Születési hely, idő:.............................................................................................................................

Anyja születési neve:.........................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:.......................................................................................

Állampolgárság:................................................................................................................................

Ország:............................................................................................................................................

Lakóhely (irányítószámmal):.................................................................................................................

Tartózkodási hely (irányítószámmal):.....................................................................................................

Jártassági igazolás megnevezése:

 Száma:............................................................................................................................................

Kiállító hatóság:..........................................................................................................................

 

Kelte: ...............év.........hó.......nap

Eü. alkalmasság érvényessége:...............év..............hó................nap

Munkáltatói megbízás minősége(i):

(A megfelelőt alá kell húzni.)                                              vásárló

                                                                                                tárolásért és átadásért felelős

                                                                                                használó

 

 

P. H.

 

 

…………………………………

cégszerű aláírás