Iktatószám:          ٱٱٱ/1- ٱٱٱٱٱٱ/ٱٱٱ /ٱٱٱٱ

 

KÉRELEM

 

Sörétes lőfegyver

Golyós lőfegyver

Marok lőfegyver

Gumilövedékes maroklőfegyver

Légfegyver 7,5 joule feletti

Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti

Gáz- és riasztófegyver

 

..........................................      célból   történő   megszerzésére   és   tartására   (viselésére)   szóló   engedély kiadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)

 

                                                                                                          Személyi azonosító:

KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI                                        ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

Családi és utónév:......................................................................................................................................

Születési név:.............................................................................................................................................

 Születési hely, idő:.....................................................................................................................................

Anyja születési neve:..................................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa:................................................................................................

                                                                        száma:................................................................................................

Foglalkozás:..............................................................................................................................................

Állampolgárság:....................................Ország:....................................................................................................

Lakóhely:..................................................................................................................................................

Fegyvertárolás helye:..................................................................................................................................

Munkáltató neve és címe:.............................................................................................................................

 

Kelt:.................................., ...........év..........................hó...............nap.

 

…………………………………

kérelmező aláírása

 

A kérelem teljesítéséhez szükséges törvényes feltételek meglétének igazolása:

 

P. H.

 

…………………………………………………..

munkáltató vagy egyesület elnöke

 

A MEGÚJÍTÁS KIVÉTELÉVEL FEGYVERENKÉNT KÜLÖN KÉRELMET KELL BENYÚJTANI!