Nyilvántartási szám Numéro d'enregistrement

Behozatal Importation

Kivitel Exportation

 

Kelt:.........................

Date:

P. H.

Kelt:...........................

Date:

P. H.

 

 L. S. vámőrség/Poste de douane

L. S. vámőrség/Poste de douane

 

Kelt

Kelt

 

Date:

P. H.

Date:

P. H.

 

L. S. vámőrség/Poste de douane

L .S. vámőrség/Poste de douane

 

 

A lőfegyver fajtája, kategóriája, gyártója és típusa: Modéle de l'arme:

 

Gyártási száma: Numéro de fabrication:

 

Kaliberjele:

Calibre:

 

 

 

 

 

Golyós lőszer gyártója………….....................db...................

Fabrication des cartouches á balle                 nombre: de p. c.

Sörétes lőszer gyártója……………..................db...................

Fabrication des cartouches á plomb             nombre: de p. c.

 

Az igazolás ............-ig érvényes, az engedélyezett lőfegyver, lőszer......... esetben való behozatalára (kivitelére, átszállítására) jogosít.

Le certificat est valable jusqu'au .......... pour l'importation (exportation, transit) de l'arme et de la munition autorisées.....reprise(s).

Kelt:...............….........év............hó..............nap.

Date:......................an...........mois........jour

P. H.

L.S.